Καλώς ήλθατε εις την Ιστοσελίδα μας. Ο Ιστοχώρος μας αποτελεί μία αφιλένδεικτο προσπάθεια κατάθεσης των μεγάλων εκείνων και Σωτηρίων Αληθειών της Χριστού Διδασκαλίας, ικανές να σώσουν σύμπασα την οικουμένη. Ελπίζουμε βγαίνοντας από αυτήν, να είστε πιό κερδισμένοι, πιό μεταμορφωμένοι!

    -Ένας λογισμός του Αγίου Αντωνίου, αξίζει περισσότερο από χιλιάδες εποχιακές μεταβαλλόμενες θεωρίες.   Ένας λογισμός του Αγίου Αντωνίου, αξίζει περισσότερο απ' όλα τα Πανεπιστήμια της γης και απ' όλη τη γνώση του κόσμου.
Ένας λογισμός του Αγίου Αντωνίου, οδηγεί τη θεία εικόνα του ανθρώπου στη Χριστοκεντρική ελευθερία που τον απαλλάσει από κάθε υλοκρατική καθήλωση και τον ανεβάζει στις καθαρές σφαίρες της ουράνιας λύτρωσης. Όποιος μπορούσε να είχε έστω και ένα λογισμό του Αγίου ΑΝΤΩΝΙΟΥ που οδηγεί στο Χριστό, θα μπορούσε να μεταβάλει σε φλόγα και λάμψη όλα τα σκοτεινά καταχθόνια της ψυχής του.

                                   "οίνος παλαιός"

"Επόμενοι τοις Αγίοις πατράσιν", άλλως, αντιγράφοντας τους Πατέρες,
παραθέτουμε υμάς,
τα αυτούσια θέσμια-κείμενα των παμμεγίστων Φωτιστών
της συνόλου οικουμένης,
για να έλθουν καλύτερες ημέρες
στον τόπο και τρόπο ημών.

1. ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ ασκητικά-Πνευματικές συμβουλές
2. ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ κωνσταντιανής
3. Η Σ Α Ι Α Σ
4. ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
5. Σύγχρονοι ΑΓΙΟΙ Γέροντες
6. ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ πενταπόλεως
7. AGIOS GRIGORIOS PALAMAS

"η αρχή όλων των πειρασμών, είναι το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του, σοφό και συνετό"
                                                                                                  ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ